• Phan Minh Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984068560
  • Email:
   vuong_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
 • Trần Trinh Triết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911665765
  • Email:
   triet_longhungtc@angiang.edu.vn
 • Hà Thị Cẩm Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Uỷ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978304939
  • Email:
   loan_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
 • Ngô Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Uỷ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01664375909
  • Email:
   ngohue85@gmail.com
 • Thái Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Uỷ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01635318366
  • Email:
   anh_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 01 : 65