• Trần Trinh Triết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911665765
  • Email:
   triet_longhungtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Sông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó. CTCĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984486967
  • Email:
   song_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
 • Đặng Ngọc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01682689962
  • Email:
   hiep_c1cphuvinhtc@angiang.edu.vn
 • Dương Thị Phố
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0915231161
  • Email:
   duongthepho@gmail.com
 • Thái Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01635318366
  • Email:
   anh_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 11 : 245