• Đặng Ngọc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   hiep_c1cphuvinhtc@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Văn Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên (chuyên AV)
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên (chuyên AV)
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   phuong_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Chí Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenchicuongtc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 105