• Trương Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01697761615
  • Email:
   anh_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên (TV-TB)
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Kiến Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên (TV-TB)
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Mỹ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01682750672
  • Email:
   phuong_c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01635318366
  • Email:
   anh_c1cphuvinhtc@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 105